ממשנתו של אלכס

בחלק זה של האתר אכתוב מפעם לפעם על אספקטיים כאלה או אחרים של הטאקוונדו.
לקרוא ולשנן...