המדור של איל פימה

סרטונים מאימונים
חלק מן הסרטים כאן גדולים ולכן נמצאים על המחשב בבית שלי ובגלל זה יתכן כי לא תמיד תוכלו להוריד אותם וגם כאשר תוכלו להוריד אותם הקצב יהיה איטי אז התעזרו בסבלנות...


שימו לב, אם אינכם יכולים לראות את הסרטים יש להוריד את התכנית מאגף "סרטים מהמועדון" ולהתקינה אצלכם.

סרטים לא ממוינים
קאונטרים נגד קיד-דוליו
קאונטרים נגד קיד-נליו