אליפויות ישראל 2005 בוגרים ונערות ב-14/01/05 בפתח תקווה בחסות ראש העיר איציק אוחיון

אליפויות ישראל בוגרים (בנים ובנות), משנת לידה 1987 (נאפשר השתתפות בנות משנת לידה 1989) ואליפות ישראל נערות שנות לידה 1991-1988 תתקיימו ביום ו' 14/01/05 בפתח תקווה בחסות ראש העיר איציק אוחיון באולם ספורט בתיכון "אחד העם" רח' זיכרון יעקב 22 שכונת אם המושבות בשיתוף המועדון המארח "מכבי אלפא ספורט פתח תקווה" והמאמן בורסי ברזובסקי. ההתאחדות, הועד המארגן וועד השיפוט הוסיפו את התוספות הבאות לתקנונים "חוקת תחרויות" ו-"חוקת שיפוט" (25/02/97) אשר יהיו בתוקף באליפויות 2005.

ההתאחדות תודיעה בכמה ימים על אפשרות לדחות אליפות הנערות עקב ריבוי ספורטאים.

            ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת סעיף או סעיפים מתקנון האליפויות. 

* רישום ותשלום עד יום א' 02/01/05.

כל מועדון רשום בהתאחדות ואשר שילם את דמי חבר לעונה 2005 רשאי לרשום לאליפויות ישראל 2005 את הספורטאים ואת הספורטאיות אשר נרשמו כספורטאים מתחרים לעונה 2005 ואשר עברו בדיקות רפואיות הנדרשות בהתאם לחוק הספורט. יש להחזיר להתאחדות את טופס הרישום המצורף כאן ואת התשלום הכולל

            80 ש"ח כפול מספר המתחרים הרשומים עד יום א' 02/01/05 תאריך קבלה במשרדי ההתאחדות.

במידה וחסר פרט זה או אחר בטופס הרישום או אי-התאמה בין מספר המתחרים לתשלום הנדרש, הטופס יוחזר למועדון ומתחרי המועדון לא יחשבו כרשומים באליפות ישראל.

                        הוספת מתחרה אחרי תאריך יום א' 02/01/05 תהיה כרוחה בתוספת תשלום של 50 ש"ח.

* הזמנה לשקילה ביום ד' 12/01/05 בירושלים ולשקילה והגרלה ביום ה' 13/01/05 בפתח תקווה.

* המתחרים והמתחרות באזור ירושלים מוזמנים לשקילה במשרד ההתאחדות במרכז טדי ביום ד' 12/01/05 בין השעות 15:00 ל-18:00.

* המתחרים והמתחרות מאזורים אחרים מוזמנים לשקילה בפתח תקווה במועדון אלפא ספורט פתח תקווה רח' מבצע קדש 11 ביום ה' 13/01/05 בין השעות 15:00 ל-18:00.

* המאמנים מוזמנים להגרלה ביום ה' 13/01/05 במועדון אלפא ספורט פתח תקווה משעה 19:00.

כל שינוי לפני ההגרלה בקבוצת משקל ו/או גיל של מתחרה תהיה כרוחה בתוספת תשלום של 50 ש"ח.

* הנחיות ביום האליפות.

לכל מתחרה חליפת טאקוונדו, חגורה ומגנים אישיים: מפשע, ראש, ידיים, רגליים וגוף.

המדריכים המלווים מתבקשים להיערך לקראת קצב מהיר בקריאת המתחרים לעלות לשטח האליפות. עד ההכרזה השנייה ע"י מזכירות האליפות, על המתחרה לגשת לשולחן הבודק, בליווי המאמן ועם המגנים הנדרשים. אי-הופעת המתחרה בקריאה ה-2 או הופעת המתחרה בלי מדריך ו/או בלי כל המגנים הנדרשים תגרום הפסד טכני מיידי לאותו המתחרה.

המדריך/הקוטש המלווה מתחרה בזירה מחויב בליבוש טראינינג ונעלי ספורט. המדריך/הקוטש והמתחרה הם היחידים המורשים להיכנס לשטח התחרות אחרי קריאת שמו של המתחרה לעלות לקרב ועליהם לעזוב את שטח התחרות עם סיום הקרב.

* שופטים ואחראי ארגון.

השופטים ימונו ע"י ועדת שיפוט של ההתאחדות ואחראיים של הארגון ימונו ע"י ועדת ארגון של ההתאחדות.

* תיאור הקרבות.

הקרבות יתנהלו במשך 3 סיבובים של 2 דקות כל סיבוב עם הפסקה של דקה בין כל סיבוב.

* מנצחים.

המנצחים במקומות 1, 2 ו-3 יזכו במדליות זהב, כסף וארד (2). המתחרה הטוב ביותר, המתחרה הטובה ביותר, המועדון הטוב ביותר בקבוצות בנים והמועדון הטוב ביותר בקבוצת בנות יזכו בגביע. כל המשתתפים יקבלו תעודת השתתפות.

המדליה והתעודה תמסרו אך ורק לספורטאי בטקס. לא ייחשבו ספורטאים אשר יעדרו מהטקס בחישוב למועדון הטוב ביותר.

לוח הזמנים.

00 07    התכנסות השופטים והמארגנים

30 07    התכנסות המתחרים והמתחרות

00 08    תחילת האליפות – קרב ראשון.

00 13    תחילת טקס הפתיחה

30 13    גמרים                                                                                                       

45 13    טקס חלוקת מדליות – הערכה בלבד - הודעה תימסר בהקדם לגבי שינויים בלוח הזמנים